Rumensk Italiensk Tysk Tyrkisk Nederlandsk Norsk Engelsk
Hovedmeny
menu Hjem
 
 
 
Besøkende
free counters

 

Hovedpunkter ved prosjektet:

  1. Rapporter fra voksenopplæring og kulturarbeidere;
  2. En serie med metodeopplæring om ECHOEs bidrag til utfall av opplæringen og fordelene ved dette.
  3. Workshops med lokale begunstige fra alle landene involvert i prosjektet;
  4. Rapporter fra Workshops rettet mot spesifikke målgrupper;
  5. Ressurs bookon på kulturarv og utendørsutdanning;
  6. En internasjonal sommerskole i Romania;
  7. Final ECHOE Conference.
Sammendrag av analyserapporten om behov
Analyse av foreliggende behov hadde/har som mål å kartlegge den lokale sammenhengen mellom kulturarv og utendørsutdanning, og skape en profil med alle begunstige. Analysen dekker 3 hoved objektiver: 1) evaluering av kunnskapsgrad om kulturarv og natur; 2) identifisering av utfordringer i forhold til utvikling av utdanningsprogram for kulturarv og natur; 3) tilbud om informasjon om hva slags støtte de begunstige trenger og i hvilken form. I forhold til metode ble det brukt en kvalitativ tilnærming og organisert fokusgrupper med medarbeidere fra kultur- og utdanningsorganisasjoner, samt representanter fra privat og offentlig sektor som tilbyr utdanning og informasjons tjenester ... read more.