Roemeens Italiaans Duits Turks Nederlands Noors Engels
HOOFDMENU
menu Home
 
 
 
BEZOEKERS
free counters

Belangrijkste output van het project:

Overzicht van de behoefteanalyse
De behoefteanalyse had als doel de lokale context met betrekking tot erfgoed- en outdoor educatie in kaart te brengen en een profiel te creëren van de lokale begunstigden. De 3 belangrijkste doelstellingen van het onderzoek waren: 1) het kennis-, knowhow- en interesseniveau van de doelgroepen met betrekking tot erfgoed- en outdoor educatie evalueren; 2) de problemen identificeren waarmee de doelgroepen geconfronteerd worden bij het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s voor erfgoed- en outdoor educatie; 3) informatie verzamelen over het type ondersteuning waaraan deze organisatoren nood hebben en in welke vorm deze best gegoten wordt. Wat het methodologisch aspect betreft gingen de partners voor een kwalitatieve benadering en organiseerden ze focusgroepen met professionelen uit culturele en educatieve instellingen, vertegenwoordigers van overheidsdiensten en van private ondernemingen die educatieve - en vrijetijdsdiensten aanbieden. ... read more.