Romence İtalyanca Almanca Türkçe Flemenkçe Norveççe İngilizce
Ana menü
menu Anasayfa
 
 
 
Ziyaretçiler
free counters

ECHOE ile doğanın ve kültürel mirasın korunmasında becerilerin geliştirilmesi
Kültürel miras alanları ziyaretlerinde rehberin klasik yaklaşımı genelde şudur: “tek yönlü bilgi akışı”. Dahası, kültürel miras eğitimi sadece tek bir öğrenme düzeyine odaklanır: bilgi. Bu ko ... read more.

Kültürel Miras Eğitimi-Açık Alan Eğitimi
ECHOE Hayatboyu Öğrenme Grundtvig programı tarafından da finanse edilen uluslararası bir öğrenme projesidir. Proje ortakları kültürel miras ve açık alan eğitimini harmanlayarak yetişkinler için daha etkili hale getirmenin yollarını a ... read more.

Kültürel Miras Eğitimi-Açık Alan Eğitimi
ECHOE Hayatboyu Öğrenme Grundtvig programı tarafından da finanse edilen uluslararası bir öğrenme projesidir. Proje ortakları kültürel miras ve açık alan eğitimini harmanlayarak yetişkinler için daha etkili hale getirmenin yollarını aramaktadır. Proje yetişkin eğitimcileri ve kültürel miras rehberlerinin doğal miras alanlarını yaygın eğitim için kullanabilmeleri için materyal ve yöntemler sunmaktadır.

Çoğu zaman yetişkinler için kültürel miras eğitimleri turistik amaçlarla ya da “rehberden” eğitimciye direk bilgi akışının kullanıldığı sınıflarda gerçekleşmektedir. Ancak açık alan eğitimleri daha çok sportif faaliyetleri, çevresel sorunları ve takım oyunlarını içermektedir. ECHOE bu iki yöntemi harmanlayarak farklı açık kültürel alanları kullanıp daha iyi ve kolay bir öğrenme sunmayı hedeflemektedir. Katılımcı konu hakkında kendi sosyal, kültürel geçmişini, deneyimlerini ve değer yargılarını da devreye sokarak süreçte aktif rol almaktadır.

ECHOE genel olarak kültürel miras çalışanlarını, yetişkin eğitmenlerini ve miras alanında yetişkinlerle çalışan diğer kişileri: turist grupları ve bireyler, aileler, öğrencilere refakat eden öğretmenler, yaşlılar, takım üyeleri, mimari ve doğa ile ilgilenen yetişkinler, yürüyüşe çıkan kimseler vb. hedef kitlesi olarak belirlemiştir.

Kültürel miras ve açık alan eğitiminde beceri kazanma odaklı yaklaşım
Günümüzde Avrupa’da hızla değişmekte olan toplumda ve çalışma çevresinde birey için başlangıç seviyesindeki formal eğitim artık yetersiz kalmaktadır. Ek eğitim, sürekli eğitim, yetişkin eğitimi, yaygın eğitim ve gayri resmi eğitim Hayatboyu Öğrenme kavramının alt başlıklarıdır. Yaygın ve gayri resmi eğitime geçiş kültürel alanlar ve açık alan eğitimleri için Hayatbotu Öğrenme sürecine dahil olmada oldukça önemli fırsatlar sunmaktadır.

Kültürel miras alanları ziyaretlerinde rehberin klasik yaklaşımı genelde şudur: “tek yönlü bilgi akışı”. Rehber turistlerin katılımı ve fikir alışverişi konularında herhangi bir ricada bulunmadan en iyi şartlarda bilgisini onlara aktarmayı hedeflemektedir. Kültürel miras faaliyetlerine katılan yetişkinlerin odak noktası bilgi edinmek değildir. Ama bu onların öğrenmeye kapalı oldukları anlamına da gelmez. Kültürel miras ve açık alan eğitimleri konularında beceri edinme yaklaşımı insanların okullarda daha az zaman geçirmelerini ve günlük yaşamlarında da faydalanabilecekleri kişisel ve sosyal gelişime katkıda bulunan becerileri elde etmelerini sağlamaktadır. Bu Hayatboyu Öğrenme temelinde yer almaktadır.


Miras ve açık alan eğitimi ve becerileri
Mirasın hayatboyu öğrenme becerilerinin edinilmesi için anahtar olarak kullanılması eğitime disiplinler arası, bütüncül bir yaklaşımdır. Açık alan eğitimini de işin içine katarak, ECHOE mirasın önemi, açık alanda beraber çalışma süreci ve öğrenme aracı olarak deneyimin interaktif değerlendirilmesi ile üretilen bütüncül içeriği vurgulamaktadır. Genel anlamda kültürel mirasın ve açık alan eğitiminin birleştirilmesi tüm anahtar becerilerin gelişmesine katkı sağlamaktadır.
Kültürel miras eğitimi;

  1. Dil bilgisinin gelişimini destekler; ana dil ve yabancı diller kültürel mirasımızın parçasıdır ve aynı zamanda mirasımız hakkında düşünce üretmemizi ve onunla iletişim kurmamızı sağlar.
  2. Bilim ve teknoloji alanında bilgi ve beceri kazanımını destekler;kültürel mirasımız aynı zamanda insanoğlunun varlığı boyunca ürettiği teknolojiyi de kapsar.
  3. Araştırma ve / ve ya sunum aşamasında kullanılan dijital becerilerin kazanımını amaçlar.
  4. Kişisel ve sosyal becerilerin kazanılmasına katkıda bulunur: kişiler arası, kültürler arası, sosyal ve sivil beceriler mirasın köklerinde vardır.
  5. Girişimciliği destekler. Öğrenme bir keşfetme sürecine dönüşür.
  6. Kültürel değerlerimizin, inançlarımızın ve algılarımızın bilincine varmamızı sağlar. Kültürel ifadeyi harekete geçirir ve öğrenmeye yaratıcı özellikler katar.
  7. Öğrenciler için en uygun öğrenme çevresini sağlar böylece öğrenciler kendi seçtikleri yöntemlerle kendi yollarını çizerler.
  8. İnsanların kültürel, tarihsel vb. geçmişlerini keşfetmelerini sağlayarak vatandaşlık bilincini artırır ve bir gruba ya da kültüre ait olma hissini geliştirir.

Miras eğitimine açık alan eğitimin eklenmesi öğrencinin daha fazla beceri kazanmasını sağlar. Açık alan eğitimi bireyin takım oyunu becerileri, girişimcilik (insiyatif alma), eleştirel düşünme, problem çözme, kara verme, risk analizi, süründürülebilirlik bilinci, çvre bilinci ve sosyal becerileri kazanmasını sağlar.

Sosyal bütünleşme ve iletişim
ECHOE, kültürel miras eğitiminin ve açık alan eğitiminin bir grup çalışması olduğu konusunda hem fikridir. Bu elde edilen becerilerin benzersiz olmasını sağlamaktadır. Miras ve açık alan eğitimini birleştirmek, mirasın daha da değerli kılar çünkü bu paylaşılan bir deneyimdir. Grubun uyumu dışarıda daha fazladır, grup üyeleri hedefe ulaşmak için daha katılımcı olurlar ve diğerlerinin katılımını önemserler. Kendini ifade edebilme takım oyunu ile birleşmesi yaratıcı fikirlerin ortaya çıkması için oldukça önemlidir. ECHOE’de katılımcılar kendilerini sosyal ortamlarda ifade edebilmekte ve bu da kabul görme hissini artırmakta ve kültürel çeşitliliği önemseme anlayışına katkı sağlamaktadır.
Miras/açık alan eğitimi yoluyla gelişen sosyal bütünleşme ve iletişim yetişkin eğitiminde önemli bir eyere sahiptir. Dahası kültürel miras alanları kamu iletişimini temsil etmektedir ve bu alanlar çevresindeki toplulukları da etkilemektedir. Sonuç olarak, katılımcıların ECHOE faaliyetlerine katılma konusundaki motivasyonları oldukça yüksektir çünkü yetişinler içinde bulundukları toplumun gelişmesini ve kültürel mirası önemsemektedirler.
Kültürel mirasa ECHOE yaklaşımı sadece beceri gelişimi ve sosyal bütünleşmeye değil aynı zamanda mirasın korunması, sürdürülebilirliği ve sağlık konularında bireyin konumuna da katkı sağlamaktadır. ECHOE materyali yetişkin eğitimi için oldukça önemlidir.