Română Italiană Germană Turcă Olandeză Norvegiană Engleză
main menu
menu Acasă
 
 
 
Vizitatori
free counters

Patrimoniul şi educaţia în aer liber
În cadrul proiectului de cooperare europeană ECHOE, în ultimii doi ani, Centrul de Pregătire Profesională în Cultură a explorat o nouă modalitate de dezvoltare a competenţelor profesionale, combinând educaţia cu şi despre patrimoniu cu învăţarea în aer liber. ... read more

Dezvoltarea de competenţe privind conservarea patrimoniului natural şi cultural prin ECHOE
Atunci când sunt organizate vizite la situri de patrimoniu, abordarea clasică a ghidului este, în majoritatea cazurilor, aceea de „transfer unidirecţionat de informaţie”. De asemenea, educaţia pen ... read more.

Educaţia pentru patrimoniu – Educaţia în aer liber
ECHOE este un proiect internaţional de educaţie, co-finanţat prin programul de Învăţare pe tot parcursul vieţii, sub-programul Grundtvig. Partenerii din cadrul ECHOE îşi propun să îmbine educaţia pentru patrimoniu cu educaţia în a ... read more.

Educaţia pentru patrimoniu – Educaţia în aer liber
ECHOE este un proiect internaţional de educaţie, co-finanţat prin programul de Învăţare pe tot parcursul vieţii, sub-programul Grundtvig. Partenerii din cadrul ECHOE îşi propun să îmbine educaţia pentru patrimoniu cu educaţia în aer liber pentru a crea o metodologie combinată eficientă pentru educaţia adulţilor. Proiectul oferă materiale şi metode care îi ajută pe educatorii care lucrează cu adulţi şi pe ghizii de patrimoniu să folosească mediul înconjurător, alcătuit din patrimoniul construit şi natural, drept context de învăţare non-formală, în vederea dezvoltării unei game variate de competenţe.
Pe de o parte, în general programele de educaţie pentru patrimoniu adresate adulţilor au loc în contexte turistice sau într-o sală de curs, prin transferul direct de cunoştinţe de la „ghid” sau educator. Pe de altă parte, programele de educaţie în aer liber includ, de obicei, activităţi mai sportive, discuţii despre probleme legate de mediu înconjurător şi activităţi de team building. Prin îmbinarea acestor două metode, ECHOE doreşte să exploateze diferite medii culturale deschise cu scopul de a le transforma în mijloace de predare şi de învăţare mai bune şi mai facile. Participanţii sunt implicaţi activ în proces şi învaţă despre un anumit subiect prin împărtăşirea contextelor personale, sociale şi culturale în care s-au dezvoltat, precum şi experienţele şi valorile lor personale.
Proiectul ECHOE se adresează în special profesioniştilor din cultură şi patrimoniu, educatorilor de adulţi şi altor profesionişti care lucrează cu adulţi în contexte care implică patrimoniul: grupuri de turişti, familii, profesori care însoţesc elevi, persoane în vârstă, grupuri de team building (angajaţi în companii), adulţi interesaţi de arhitectură şi natură, persoane care călătoresc...

O abordare a educaţiei pentru patrimoniu şi a educaţiei în aer liber bazată pe competenţe
Educaţia formală iniţială nu mai este suficientă pentru a trăi şi a lucra într-o societate şi într-un mediu de lucru marcate de schimbări rapide, cum este cazul Europei contemporane. Formarea suplimentară, formarea continuă, educaţia adulţilor, educaţia non-formală şi cea informală sunt toate elemente integrate conceptului de „învăţare pe tot parcursul vieţii”. Trecerea la educaţia non-formală şi informală oferă oportunităţi semnificative pentru sit-urile de patrimoniu şi pentru spaţiul exterior de a intra în acest proces de învăţare pe tot parcursul vieţii.   
În cadrul excursiilor la sit-uri de patrimoniu abordarea clasică de tip ghid reprezintă, în cele mai multe cazuri, „un transfer unidirecţionat de cunoştinţe”. Ghidul turistic doreşte să-şi transmită cunoştinţele audienţei în cele mai bune circumstanţe, fără a cere vreun fel de participare/schimb de la publicul său. Adulţii care iau parte într-o activitate ce implică patrimoniul nu sunt în mod necesar centraţi pe dobândirea de cunoştinţe. Totuşi, acest lucru nu înseamnă că ei nu îşi doresc să înveţe. O abordare a educaţiei pentru patrimoniu şi a educaţiei în aer liber bazată pe competenţe are drept principal avantaj faptul că oamenii învaţă, într-un cadru mai puţin formal şi mai plăcut, să-şi dezvolte abilităţile de dezvoltare personală şi socială relevante în alte situaţii din viaţa de zi cu zi. Acesta reprezintă un fundament bun pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Educaţia pentru patrimoniu/în aer liber şi competenţele
Utilizarea patrimoniului drept mijloc pentru dezvoltarea competenţelor cheie ale învăţării pe tot parcursul vieţii este un exemplu de abordare educaţională multidisciplinară şi holistică. Prin includerea componentei de educaţie în aer liber, abordarea propusă în cadrul ECHOE evidenţiază integrarea conţinutului generat de importanţa patrimoniului, de procesul de lucru în echipă într-un spaţiu exterior şi de valorizarea interactivă a experienţei drept vehicul de învăţare. Putem afirma, la modul general, că îmbinarea educaţiei pentru patrimoniu cu cea în aer liber contribuie la dezvoltarea tuturor competenţelor cheie.
Educaţia pentru patrimoniu:

  1. Promovează dezvoltarea competenţelor lingvistice: limba maternă şi limbile străine reprezintă elemente ale patrimoniului nostru cultural, precum şi mijlocul de reflectare şi de comunicare despre acesta;
  2. Promovează competenţe şi cunoştinţe ştiinţifice şi tehnologice: patrimoniul nostru cultural este alcătuit şi din tehnologiile dezvoltate de umanitate de-a lungul existenţei sale;
  3. Stimulează competenţele digitale, utilizate în etapa de cercetare şi/sau de prezentare;
  4. Contribuie la dezvoltarea competenţelor personale şi sociale: competenţele interpersonale, interculturale, sociale şi civice îşi au rădăcinile în patrimoniu;
  5. Promovează antreprenoriatul. Învăţarea devine o călătorie plină de iniţiative, un proces de explorare şi de interacţiune cu oamenii şi cu diverse situaţii;
  6. Ne ajută să conştientizăm valorile noastre culturale, credinţele şi percepţiile. Stimulează expresia culturală, adăugând învăţării componentele de creativitate şi imaginaţie;
  7. Oferă contextul ideal pentru persoanele care învaţă de a-şi crea propriile metode de învăţare, abordând patrimoniul din unghiul pe care îl preferă şi prin mijloacele pe care le doresc;
  8. Consolidează conştiinţa şi identitatea socială, determinându-i pe oameni să descopere trecutul cultural şi istoric al ţării lor şi creşte sentimentul de apartenenţă la un grup sau la o cultură.

Adăugarea activităţilor în aer liber la educaţia pentru patrimoniu ajută persoana care învaţă să deprindă mai multe competenţe. Educaţia în aer liber contribuie la dobândirea unor abilităţi de lucru în echipă, antreprenoriat (luarea iniţiativei), gândire critică, rezolvare de probleme, luare a deciziilor, analiză a riscurilor, dezvoltare durabilă şi competenţe sociale.

Integrare socială şi comunicare
Echipa ECHOE împărtăşeşte convingerea că educaţia pentru patrimoniu şi educaţia în aer liber implică o activitate de grup care oferă o valoare unică acelor competenţe care rezultă în final. Colaborarea şi comunicarea în educaţia pentru patrimoniu şi în aer liber determină o apreciere mai mare a patrimoniului şi o experienţa mai plăcută deoarece este una comună. Coeziunea grupului poate fi mai puternică în aer liber, membrii grupului participă în mod pozitiv la atingerea scopurilor comune şi apreciază contribuţia şi competenţele celorlalţi drept sursă de bogăţie. Lucrul în echipă şi exprimarea personală sunt esenţiale pentru dezvoltarea competenţelor creative. Comunicând în cadrul ECHOE, participanţii se exprimă în mod creativ într-un context social, lucru care generează o atitudine pozitivă privind acceptarea de grup şi respectul pentru diversitatea culturală.

Integrarea socială şi comunicarea într-un context ce include patrimoniul/spaţiul exterior sunt relevante pentru educaţia adulţilor, în mare parte deoarece caracterizează modul de învăţare al adulţilor: contextul social reprezintă un factor esenţial pentru facilitarea învăţării. Mai mult decât atât, sit-urile incluse în patrimoniul cultural reprezintă modalitatea de comunicare socială a unui spaţiu public, iar aspectul şi destinul lor afectează comunităţile din jurul acestora. Aşadar, publicul poate fi foarte motivat să se implice în activităţile ECHOE deoarece adulţilor le pasă cu adevărat de dezvoltarea comunităţii în care trăiesc şi sunt sensibili la patrimoniul lor. Ei sunt orientaţi spre o cunoaştere şi o înţelegere mai aprofundată a acestuia şi consideră comunicarea şi implicarea ca fiind foarte importante.

Abordarea ECHOE asupra patrimoniului nu contribuie numai la dezvoltarea de competenţe şi la integrarea socială, ci poate avea şi un impact asupra atitudinilor oamenilor privind conservarea patrimoniului, problemele de dezvoltare durabilă şi cele legate de sănătate. Materialul ECHOE abordează şi aceste aspecte ale educaţiei adulţilor.