Rumensk Italiensk Tysk Tyrkisk Nederlandsk Norsk Engelsk
Hovedmeny
menu Hjem
 
 
 
Besøkende
free counters

Hovedside:
ECHOE - Utdanning for kulturarv, Utendørs opplæring
Prosjektnummer: 510506 - LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP
Grant avtalenummer: 2010-3428 / 001-001

ECHOE er et prosjekt delfinansiert av EU innenfor Livslang Læring-programmet med partnere fra 6 land: Romania, Italia, Østerrike, Tyrkia, Belgia og Norge.

Kort beskrivelse:
ECHOE -prosjektet vil utforske måter å kombinere utdanning for / om kulturarv (spesielt relatert til historiske og arkeologiske steder) med utendørs utdanning (inkludert økologi, kulturarv, sport, fritid og friluftsliv).

Prosjektet vil identifisere de utfordringene som lokale interessenter kan ha ved å ta del i denne tilnærmingen (publisert i form av en behovsanalyse)

Det utvikle en rekke metodologiske utredninger og gi veiledning til både voksne lærere og kulturelle operatører, og det vil utforske gjennom en serie workshops hva som ville være en praktisk måte å skape og implementere slike blandete utdanningsprogrammer.

Dokumentasjonen vil bli samlet i en ressursbok for utendørs trening – beregnet på tilbydere, kulturelle operatører, offentlige myndigheter, foreninger og frivillige organisasjoner fra feltene utdanning, kultur og turisme, private bedrifter som tilbyr opplæring og pedagogiske aktiviteter eller turoperatører. Ressursboka vil bli utgitt på engelsk og på alle språkene til partnere som deltar i prosjektet.

Implementeringsperiode: november 2010 til oktober 2012

Mål:
1. Bidra til utvikling av kunnskap og ferdigheter hos voksne lærere på en integrert tilnærming av kulturarv og friluftsliv;
2. Utforske nye måter å utvikle pedagogiske programmer for voksne som bruker kultur-og naturressursene i en region - sammen med prosjektets interessenter
3. Fremme til lokale beslutningstakere og interessenter tilnærming kombinere friluftsliv opplæring og utdanning for arv.

Målgrupper og deres behov:
1. Lærere innen voksenopplæring og trenere som arbeider i private og offentligeinstitusjoner, foreninger og frivillige organisasjoner - som gir utdanning, kulturelle og sosiale tjenester eller som er leverandører av utendørs-og fritidsaktiviteter.
2. Profesjonelle fra kultur-organisasjoner
3.. Representanter for regionale myndigheter som har ansvar for utdannings-og kulturpolitikk
4. Tilbydere og arrangører av reiseliv
5. Elever fra voksenopplæring

Hoved-prosjektets dokumentasjon:
1. Rapport om opplæringsbehov hos lærere i voksenopplæring og fagpersoner innen kultur
2.Metodoligisk og informativ dokumentasjon om ECHOEs bidrag til læringsutbytte og dets nytte for voksne elever og lærere
3.Workshops med lokale målgrupper
4.Kreative spor - rapporter fra workshops med målgruppene
5.Ressursbok om kulturarv og utendørs utdanning
6.Curtisoara internasjonale sommerskole

Koordinator: Center of Professional Training in Culture, RO, www.cppc.ro

Partnere:
Centro Universitario Europeo per I Beni Culturali, IT, www.univeur.org
Dkommer interkulturelle personalentwicklung, AU, www.dkommer.at
Menderes Town National Education Directorate, TR, www.menderes-meb.gov.tr
Landcommanderij Alden Biesen, BE, www. alden-biesen.be
Fjellugla Kompetanse, NO
Moderon AS, NO, www.esua.com
Ministry of Culture and National Heritage, www.cultura.ro