Roemeens Italiaans Duits Turks Nederlands Noors Engels
HOOFDMENU
menu Home
 
 
 
BEZOEKERS
free counters

ECHOE – Erfgoededucatie, outdoor-educatie
Projectnummer: 510506-LLP-1-2010-1-RO-GRUNDTVIG-GMP
Subsidie-overeenkomstnummer: 2010-3428/001-001

Het ECHOE-project wordt gefinancierd door de Europese Unie in het kader van het LLL-programma en verenigt partners uit 6 landen: Roemenië, Italië, Oostenrijk, Turkije, België en Noorwegen.

Korte beschrijving  
Het ECHOE-project onderzoekt wegen om educatie voor/over erfgoed (vooral gelinkt aan historische en archeologische sites) met outdoor-educatie te combineren (met inbegrip van ecologie, erfgoedbescherming, sport, ontspanning en openluchtactiviteiten). Het project legt de moeilijkheden bloot die de lokale belanghebbenden bij deze aanpak ondervinden (gepubliceerd in de vorm van een nodenanalyse), het zal een reeks methodologische papers ontwikkelen die richtlijnen voorziet voor zowel trainers van volwassenen als culturele operatoren en het onderzoekt op basis van een serie workshops wat de meest praktische manier is om gemengde educatieve programma’s te creëren en te implementeren.   De resultaten worden verzameld in een resourceboek voor verstrekkers van outdoor-training,  voor culturele operatoren, publieke autoriteiten, associaties en NGO ’s uit de onderwijs-, de culturele en de toeristische sector, private bedrijven die opleiding en educatieve activiteiten of toeristische diensten aanbieden. Deze wordt uitgegeven in ‘t Engels en in alle talen van de partners die deelnemen aan het project.        

Implementatieperiode: november 2010 – oktober 2012

Doelstellingen

 1. Bijdragen aan de ontwikkeling van de kennis en de vaardigheden van trainers van volwassenen aan een geïntegreerde aanpak van erfgoed en outdoor-educatie;
 2. Samen met de belanghebbenden van het project nieuwe wegen onderzoeken om educatieve programma’s te ontwikkelen voor volwassenen die de culturele en natuurlijke bronnen van een regio aanwenden; 
 3. Een gecombineerde aanpak van outdoor-educatie en erfgoededucatie  promoten naar lokale besluitvormingsorganen en belanghebbenden.
Doelgroepen en hun noden      
 1. Trainers van volwassenen en trainers werkzaam in private en publieke structuren, in associaties en NGO ’s die educatieve, culturele en sociale diensten aanbieden of als verstrekkers van outdoor en vrijetijdsactiviteiten;
 2. Professionals uit culturele en erfgoedorganisaties;
 3. Vertegenwoordigers van regionale administraties die verantwoordelijk zijn voor het educatieve en culturele beleid;
 4. Aanbieders en promotoren van toeristische diensten;
 5. cursisten volwasseneneducatie
Belangrijkste projectresultaten  
 1. Rapport over de trainingsnoden van trainers uit de volwasseneneducatie en culturele professionals; 
 2. Methodologische en adviserende papers over de ECHOE-bijdrage voor leerresultaten  en het nut ervan voor cursisten en trainers uit de volwasseneneducatie;
 3. Workshops met lokale doelgroepen
 4. Creatieve sporen – rapporten over de workshops met de doelgroepen
 5. Resourceboek over erfgoed en outdoor-educatie
 6. Internationale zomerklas Curtisoara

Coördinator: Centre of Professional Training in Culture, RO, www.cppc.ro

Partners  
Centro Universitario Europeo per I Beni Culturali, IT, www.univeur.org
Dkommer interkulturelle personalentwicklung, AT, www.dkommer.at
Menderes Town National Education Directorate, TR, www.menderes-meb.gov.tr
Landcommanderij Alden Biesen, BE, www.alden-biesen.be
Fjellugla Kompetanse, NO
Moderno AS, NO, www.esua.com
Ministry of Culture and National Heritage, www.cultura.ro