Romence İtalyanca Almanca Türkçe Flemenkçe Norveççe İngilizce
Ana menü
menu Anasayfa
 
 
 
Ziyaretçiler
free counters

İşPaketi (WP) Çıktılar/ Faaliyetler
Son gün/ tarih
WP1 - Proje Yönetimi Başlama
01/11/10
WP2- Eğitim İhtiyaçları üzerine araştırma Başlama
01/12/10
WP6 - Kalite Güvencesi  Başlama
01/12/10
WP7 – ECHOE'nın Yaygınlaştırma ve kullanımı Başlama
01/12/10
WP1 - Proje Yönetimi Başlangıç Toplantısı
31/12/10
WP1 - Proje Yönetimi Ortaklık Anlaşması
31/12/10
WP1 - Proje Yönetimi İç finansal raporlama formatı
31/12/10
WP2- Eğitim İhtiyaçları üzerine araştırma Araştırma planı, metodolojisi ve araçları
31/12/10
WP1 - Proje Yönetimi İlk Ortaklar Toplantısı tutanakları
31/01/11
WP1 - Proje Yönetimi İlk Koordinatörler toplantısı - Brüksel
31/01/11
WP6 - İç kalite Güvencesi Kalite Planı ve araçları
28/02/11
WP7 – ECHOE'nın Yaygınlaştırma ve kullanımı Dökümanlar
28/02/11
WP4 – Geliştirme  – Yetişkin öğreniciler ve eğitimciler içinECHOE Başlama
01/03/11
WP1 - Proje Yönetimi 1. İç raporlama
31/03/11
WP2- Eğitim İhtiyaçları üzerine araştırma Yetişkin eğiticilerin eğitim ihtiyaçları üzerien rapor
31/03/11
WP2- Eğitim İhtiyaçları üzerine araştırma Bitiş
31/03/11
WP7 – ECHOE'nin Tanıtımı ve yaygınlaştırılması ECHOE web sayfası
31/03/11
WP3 - ECHOE'nin öğrenme çıktılarına katkısı Başlama
01/04/11
WP1 - Proje Yönetimi 2. Ortaklar Toplantısı
30/04/11
WP1 - Proje Yönetimi 2. Ortaklar Toplantısı tutanakları
31/05/11
WP6 - İç kalite Güvencesi 1. kalite raporu
31/05/11
WP1 - Proje Yönetimi 2. İç raporlama
31/07/11
WP5 – Yararlanma – materyallerin denenmesi Başlama
01/08/11
WP7 – Yaygınlaştırma – ECHOE'nin yaygınlaştırılması Proje tanıtım broşürleri
31/08/11
WP3 - ECHOE contribution to learning outcomes ECHOE katkısı - döküman  rehber makaleler
30/09/11
WP3 - ECHOE contribution to learning outcomes Bitiş
30/09/11
WP5 – Kullanma – Deneme materyalleri Ortaklararası yaygınlaştırma toplantısı
30/09/11
WP8 – Yaygınlaştırma – yaygınlaştırma ve Kullanım Başlama
01/10/11
WP4 – Geliştirme – Yetişkin öğreniciler ve eğiticiler için ECHOE Yetişkin öğreniciler ve eğiticiler için ECHOE - Metodolojik makaleler
31/10/11
WP4 – Geliştirme – Yetişkin öğreniciler ve eğiticiler için ECHOE Bitiş
31/10/11
WP1 - Proje Yönetimi İlerleme raporu
30/11/11
WP1 - Proje Yönetimi 3. İç raporlama
30/11/11
WP5 – Kullanım – materyallerin denenmesi Eğitim programı ve materyalleri
30/11/11
WP6 - İç kalite Güvencesi 2. kalite raporu
30/11/11
WP1 - Proje Yönetimi 2. Koordinatörler toplantısı - Brüksel
31/01/12
WP1 - Proje Yönetimi 3. Ortaklar Toplantısı
28/02/12
WP1 - Proje Yönetimi 3. Ortaklar Toplantısı tutanakları
31/03/12
WP1 - Proje Yönetimi 4. İç raporlama
31/03/12
WP5 – Kullanım – materyallerin denenmesi Yaratıcı İzler - Dökümanlar
31/05/12
WP5 – Kullanım – materyallerin denenmesi Bitiş
31/05/12
WP5 – Kullanım – materyallerin denenmesi Yerel hedef gruplarla çalıştaylar
31/05/12
WP8 – Yaygınlaştırma – yaygınlaştırma ve Kullanım Kültürel miras ve açık alan eğitimi üzerine kaynak kitap
30/06/12
WP1 - Proje Yönemi 5. İç raporlama
31/07/12
WP8 – Yaygınlaştırma – yaygınlaştırma ve Kullanım Curtisoara Yaz Okulu
31/07/12
WP6 - İç kalite Güvencesi 3. kalite raporu
30/10/12
WP6 - İç kalite Güvencesi Bitiş
30/10/12
WP7 – Yaygınlaştırma – ECHOE'nin yaygınlaştırılması Bitiş
30/10/12
WP8 – Yaygınlaştırma – yaygınlaştırma ve Kullanım Özel basında makaleler
30/10/12
WP8 – Yaygınlaştırma – yaygınlaştırma ve Kullanım Bitiş
30/10/12
WP1 - Proje Yönetimi 4. Ortaklar Toplantısı
31/10/12
WP1 - Proje Yönetimi 4. Ortaklar Toplantısı tutanakları
31/10/12
WP1 - Proje Yönetimi Bitiş
31/10/12
WP1 - Proje Yönetimi 6. İç raporlama
30/11/12
WP1 - Proje Yönetimi Sonuç raporu
31/12/12