Romence İtalyanca Almanca Türkçe Flemenkçe Norveççe İngilizce
Ana menü
menu Anasayfa
 
 
 
Ziyaretçiler
free counters

ECHOE – Kültürel Miras Eğitimi, Açık Alanlarda Eğitim
Kasım 2010 – Ekim 2012
İş paketi listesi ve kısa açıklama
WP1- Proje Yönetimi –Proje yönetimi ile ilgili bütün faaliyetler: proje teklifi doğrultusunda proje takvimi, etkinlikler ve çıktıların konsorsiyum düzeyinde tanımı, iç izleme ve raporlama sisteminin tanımı
WP2 – Eğitim ihtiyaçları araştırması – projenin başından itibaren hedef grupların katılımını sağlamak ve  projede önerilen yaklaşım ile ilişkili bilgi ve beceri ihtiyaçlarının ne olduğunu belirlemek. Araştırma her bir ortak tarafından bölgesel veya yerel düzeyde yapılacaktır. Genel yaklaşım olarak, ortaklar kültürel miras ve  açık hava aktiviteleri  geliştirme imkanı olan alanlara bakacaklar ve bu bölgelerde aktif olan kurumlar ile bağlantıya geçeceklerdir. 

WP3-Öğrenme çıktılarına ECHOE katkısı. Ortaklar kültürel miras ve açıkhava eğitimine entegre edilmesinin yetişkin eğitimi alanına getirebileceği farklı boyutları araştıracaklardır. Yetişkinler için sosyal entegrasyon ve iletişim becerileri, doğal ve kültürel alanları korumayı öğrenme, öğrenmeyi öğrenme gibi kilit yeterliklerin geliştirilmesi, problem çözme ve kendine güven, tüm yetişkin sınıfları için sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik, bu tür aktiviteleri mesleki eğitim ve / veya yüksek eğitim alanlarından programlara entegre etme olasılıkları , sürdürülebilir kalkınma ile ilgili farkındalık ve doğal ve mimari çevre hakkında öğrenme gibi konular göz önünde bulundurulacaktır.

WP4 – Yetişkin öğreniciler ve eğitimciler için ECHOE– İki önemli konuyu ele almaktadır : Açık hava ve külrüel miras eğitimini birleştiren programları geliştirmek ve yürütmek için  yetişkin eğiticilerin ne tür bilgi ve becerilere gereksinimi vardır? Farklı özellikteki öğreniciler ile ilgili spesifik hususlar nelerdir ve yetişkin eğiticiler ve hizmet sunanlar eğitim programları geliştirmek için neleri bilmeye gereksinimleri vardır? Ortaklar yukarıda belirtilen sorulara cevap olacak bilgi, tavsiyeler ve ilkeleri içeren bir bilgi paketi geliştireceklerdir.

WP5- Materyallerin denenmesi – WP3 ve WP4’ün bir parçası olarak geliştirilen malzemeler kullanılacaktır. Bu malzemeler yerel çalıştaylar çerçevesinde, 2 gün süre ile hedef gruplara sunulacaktır. İlk gün ortaklar tarafından geliştirilmiş malzemelerin tanıtımı için ayrılacak,  2. gün katılımcıların fikirleriyle katkıda bulunacakları ve kendi yerel ortamlarında olası kültürel miras ve açık hava eğitimi programları önerebilecekleri bir yaratıcılık atölyesi biçiminde olacaktır

WP6- İç Kalite Güvencesi: Proje yönetimi, ortaklar arasındaki işbirliği ve iletişim ile hedef grupların sürece dahil edilmesi, eğitim çıktıları ve proje çıktılarının kullanılıp yaygınlaştırılmasına ilişkin alınan tedbirlerin kalitesini sağlamaya yönelik faaliyetleri kapsamaktadır.

WP7 –ECHOE’nin tanıtımı: Amacı hedef gruplara ECHOE projesini sunmaktır. Projenin yaklaşımını, amaçlarını, faaliyetlerini yaymak ve yetişkin öğrenciler yararına kültürel miras ve açık hava eğitiminin bütünleşmesi fikri konusunda farkındalığı artırmak amaçlanmaktadır. Tanıtımın temel aracı ECHOE websitesi olacaktır.

WP8 – Yaygınlaştırma ve kullanım – proje sonuçlarının yaygınlaştırılması için kültürel miras ve açık alan eğitimi üzerine yayınlanan WP2, WP3, WP4 ve WP5’in sonuçlarını kapsayan kaynak kitap güçlü bir araç olacaktır. Ortaklar projenin son bölümünde uluslararası bir etkinlik düzenleyeceklerdir.