Română Italiană Germană Turcă Olandeză Norvegiană Engleză
main menu
menu Acasă
 
 
 
Vizitatori
free counters

ECHOE – Education for Heritage, Outdoor Education [Educaţie pentru patrimoniu, educaţie în aer liber
Noiembrie 2010 – Octombrie 2012

Lista pachetului de lucrări şi o scurtă descriere

WP1- Managementul proiectului – va cuprinde toate activităţile referitoare la managementul proiectului: o definire la nivel de consorţiu a calendarului, activităţilor şi rezultatelor proiectului conform propunerii de proiect, o definire a sistemului intern de monitorizare şi raportare.

WP2 – Cercetare privind necesităţile de formare – are rolul de a asigura de la începutul proiectului participarea grupurilor-ţintă şi de a identifica necesităţile acestora în ceea ce priveşte informarea şi aptitudinile în raport cu abordarea propusă de proiect. Cercetarea va fi efectuată de către fiecare partener la nivel regional sau local. Ca abordare generală, partenerii vor căuta locuri care au posibilităţi de dezvoltare a activităţilor în aer liber şi care au şi patrimoniu cultural, şi vor aborda acele organizaţii care sunt active în regiunile respective.

WP3 – Contribuţia ECHOE la rezultatele de învăţare. Partenerii vor explora diferitele dimensiuni pe care le poate conferi integrarea patrimoniului, a educaţiei şi a educaţiei în aer liber domeniului educaţiei adulţilor. Vor fi luate în considerare aspecte precum beneficiile integrării sociale şi ale comunicării pentru adultul care învaţă, învăţarea privind conservarea siturilor naturale şi culturale, dezvoltarea unor competenţe-cheie ca de exemplu: să înveţi cum să înveţi, rezolvarea problemelor şi încrederea în sine, promovarea unor stiluri de viaţă sănătoase pentru toate categoriile de adulţi, posibilităţile de integrare a acestui tip de activităţi în programe din domeniile formării ocupaţionale şi/sau învăţământului superior, promovarea conştientizării cu privire la dezvoltarea durabilă şi la învăţarea despre mediul natural şi cel construit.

WP4 – ECHOE pentru adulţii care învaţă şi educatorii de adulţi – va aborda două aspecte foarte importante: care sunt cunoştinţele şi aptitudinile specifice necesare educatorilor de adulţi pentru a dezvolta şi derula programe ce integrează patrimoniul şi educaţia în aer liber? Care sunt consideraţiile specifice pentru diversele tipuri de persoane care învaţă şi ce trebuie să ştie educatorii de adulţi şi furnizorii de servicii pentru a oferi astfel de programe educaţionale? Partenerii vor dezvolta un fond de informaţii, recomandări şi îndrumări care vor răspunde întrebărilor formulate mai sus.

WP5 – Testarea materialelor – va folosi materialele dezvoltate ca parte din WP3 şi WP4. Aceste materiale vor fi prezentate grupurilor-ţintă în cadrul unor ateliere cu durata de 2 zile. Prima zi va fi dedicată prezentării materialelor elaborate de parteneri, iar cea de-a doua zi va avea formatul de ateliere pe tema creativităţii, în care participanţii vor contribui cu ideile lor, propunând posibile programe în domeniul patrimoniului şi al educaţiei în aer liber în propriile contexte locale.

WP6 – Asigurarea internă a calităţii – va avea în vedere calitatea managementului de proiect, a colaborării şi a comunicării la nivel de consorţiu, a implicării grupurilor-ţintă, a rezultatelor educaţionale, precum şi a exploatării şi a măsurii în care proiectul este valorificat.

WP7 – Promovarea ECHOE – va avea drept obiectiv prezentarea în faţa grupurilor ţintă a proiectului ECHOE – abordarea, obiectivele şi activităţile, precum şi conştientizarea cu privire la ideea integrării patrimoniului şi a educaţiei în aer liber în beneficiul persoanelor adulte care învaţă. Principalul instrument al acestei promovări va fi website-ul ECHOE.

WP8 – Diseminarea şi exploatarea – un instrument puternic de diseminare a rezultatelor proiectului va fi publicarea unei Culegeri de resurse în domeniul patrimoniul şi al educaţiei în aer liber, care va reuni rezultatele WP2, WP3, WP4 şi WP5. Partenerii vor organiza un eveniment internaţional în ultima etapă a proiectului.