Rumensk Italiensk Tysk Tyrkisk Nederlandsk Norsk Engelsk
Hovedmeny
menu Hjem
 
 
 
Besøkende
free counters

Oppgave Mål / Aktiviteter
Deadline / Datoer
WP1 – Prosjektledelse Begynner
01/11/10
WP2 - Forskning og opplæringsbehov Begynner
01/12/10
WP6 - Intern garanti for kvalitet Begynner
01/12/10
WP7 - Formidling - Markedsføringen av ECHOE Begynner
01/12/10
WP1 - Prosjektledelse Kick-off møte
31/12/10
WP1 - Prosjektledelse Prosjektledelse Partnerskapsavtale
31/12/10
WP1 - Prosjektledelse Prosjektledelse Interne økonomiske og rapportering mal
31/12/10
WP2- Forskning opplæringsbehov Forskning plan, metodikk og verktøy
31/12/10
WP1 - Prosjektledelse første møte
31/01/11
WP1 - Prosjektledelse første koordinatormøte - BXL
31/01/11
WP6 - Intern garanti for kvalitet på plan og virkemidler
28/02/11
WP7 - Formidling - Markedsføringen av ECHOEs Dokumenter
28/02/11
WP4 - Utvikling - ECHOE for voksne elever og pedagoger Begynner
01/03/11
WP1 - Prosjektledelse første intern rapport
31/03/11
WP2-forskning opplæringsbehov Rapport om opplæring trenger voksne pedagoger
31/03/11
WP2- Forskning opplæringsbehov Slutter
31/03/11
WP7 - Formidling - Markedsføringen av ECHOE nettsted
31/03/11
WP3 - ECHOE bidrag til læringsutbytte Begynner
01/04/11
WP1 - Prosjektledelse andre partnere møte
30/04/11
WP1 - Prosjektledelse andre møte minutt
31/05/11
WP6 - Intern garanti for kvalitet første kvalitetsrapport
31/05/11
WP1 - Prosjektledelse andre intern rapport
31/07/11
WP5 – Bruk av materialet Begynner
01/08/11
WP7 - Formidling - Markedsføringen av ECHOE Prosjekt presentasjon løpesedler
31/08/11
WP3 - ECHOE bidrag til læringsutbytte ECHOE bidrag dokument veiledning papirer
30/09/11
WP3 - ECHOE bidrag til læringsutbytte Slutter
30/09/11
WP5 - Utnytting - Piloting materialer Partners utnyttelse møte
30/09/11
WP8 - Formidling - Formidling og utnyttelse Begynner
01/10/11
WP4 - Utvikling - ECHOE for voksne elever og lærere EECHOE for voksne elever og lærere - Metodiske papirer
31/10/11
WP4 - Utvikling - ECHOE for voksne elever og pedagoger Slutter
31/10/11
WP1 - Prosjektledelse Fremdriftsrapport
30/11/11
WP1 - Prosjektledelse tredje intern rapport
30/11/11
WP5 - Utnytting - Piloting materialer Opplæringsprogram og materialer
30/11/11
WP6 - Intern garanti for kvalitet andre kvalitetsrapport
30/11/11
WP1 - Prosjektledelse andre koordinatorer møtet - BXL
31/01/12
WP1 - Prosjektledelse tredje partnere møte
28/02/12
WP1 - Prosjektledelse tredje møte minutt
31/03/12
WP1 - Prosjektledelse fjerde intern rapport
31/03/12
WP5 - Utnytting - Piloting materialer Creative spor - Dokumenter
31/05/12
WP5 - Utnytting - Piloting materialer Slutter
31/05/12
WP5 - Utnytting - Piloting det materiale Workshops med lokale målgrupper
31/05/12
WP8 - Formidling - Formidling og utnyttelse Resource bok om arv og utendørs utdanning
30/06/12
WP1 - Prosjektledelse femte intern rapport
31/07/12
WP8 - Formidling - Formidling og utnyttelse Curtisoara sommerskole
31/07/12
WP6 - Intern garanti for kvalitet tredje kvalitetsrapport
30/10/12
WP6 - Intern garanti for kvalitet Slutter
30/10/12
WP7 - Formidling - Markedsføringen av ECHOE Slutter
30/10/12
WP8 - Formidling - Formidling og utnyttelse Artikler i spesialiserte media
30/10/12
WP8 - Formidling - Formidling og utnyttelse Slutter
30/10/12
WP1 - Prosjektledelse fjerde partnere møte
31/10/12
WP1 - Prosjektledelse fjerde møte minutt
31/10/12
WP1 - Prosjektledelse Slutter
31/10/12
WP1 - Prosjektledelse sjette intern rapport
30/11/12
WP1 - Prosjektledelse Sluttrapport
31/12/12