Rumensk Italiensk Tysk Tyrkisk Nederlandsk Norsk Engelsk
Hovedmeny
menu Hjem
 
 
 
Besøkende
free counters

ECHOE - Utdanning for Heritage, Outdoor Education
November 2010 til oktober 2012

Liste over arbeidsmoduler og kort beskrivelse av disse

WP1-Prosjektledelse - vil omfatte alle aktivitetene i prosjektledelse: en definisjon på framdriftsplan i prosjektet, aktiviteter og resultater i henhold til prosjektbeskrivelsen, en definisjon av internkontroll og rapporteringssystem.

WP2 - Forskning på opplæringsbehov - har til hensikt å sikre deltakelse av mål-gruppene fra starten av, og å finne deres behov for informasjon og kompetanse i forhold til den tilnærmingen som er foreslått av prosjektet. Forskningen vil bli utført av hver partner på regionalt eller lokalt nivå. Som en generell tilnærming, vil partene se etter steder med muligheter for å utvikle friluftsliv som også har kulturminner, og vil nærme seg de organisasjonene som er aktive i de respektive regioner.

WP3 - ECHOE Bidrag til læringsutbytte. Partnerne vil undersøke forskjellige problemstillinger som kan reises ved samkjøring av kulturarv, utdanning og utendørs utdannelse innen feltet voksenopplæring. Det vil bli tatt hensyn til spørsmål som sosial integrasjon og kommunikasjonsfordeler for den voksne eleven. En vil lære om bevaring av natur-og kultur, utvikle nøkkelkompetanse som å lære å lære, problemløsning og selvtillit, fremming av sunn livsstil for alle kategorier av voksne, muligheter for å integrere denne typen aktiviteter i programmer fra feltene yrkesrettet opplæring og / eller høyere utdanning, fremme bevissthet om bærekraftig utvikling og lære om naturlige bygdemiljøer..

WP4 - ECHOE for voksne elever og lærere - vil ta opp to svært viktige spørsmål: Hvilke er de spesifikke kunnskaper og ferdigheter som voksne lærere trenger for å utvikle og drive programmer som integrerer kulturarv og utendørs utdanning? Hvilke spesielle hensyn for ulike typer elever er nødvendige - og hva gjør trenger lærere og tjenesteleverandører å vite for å kunne gi slike pedagogiske programmer? Partnerne vil utvikle database av informasjon, anbefalinger og retningslinjer som vil kunne svare på spørsmålene nevnt ovenfor.

WP5 – Bruk av materialet- prosjektet vil bruke stoff utviklet som en del av WP3 og WP4. Slikt stoff vil bli presentert til målgruppene i 2-dagers lokale workshops. Den første dagen vil bli viet til presentasjon av materiell utarbeidet av partnere, og den andre dagen vil ha form av en kreativ workshop, der deltakerne vil bidra med sine ideer. Prosjektet vil foreslå mulige programmer om kulturminner og friluftsliv, i sine lokale sammenhenger.

WP6 – Intern kvalitetskontroll - vil vurdere kvaliteten på prosjektledelsen, på samarbeidet og kommunikasjonen i gruppa, nivå av involvering av målgrupper, av pedagogiske resultater, så vel som utnyttelsesgrad og nyttemål i prosjektet.

WP7 – Informasjon om  ECHOE - vil ha som mål å presentere ECHOE prosjekt til målgruppene mht.- tilnærming, mål og aktiviteter, og bevisstgjøring med hensyn til ideen om å integrere arv og utendørs utdanning til fordel for voksne elever. De viktigste instrument for en slik markedsføring vil være ECHOEs nettsted

WP8 - Formidling og bruk - Et godt instrument for formidling av prosjektets resultater vil være utgivelsen av en ressursbok om Heritage og Outdoor Education, som vil bli resultatet av WP2, WP3, WP4 og WP5. Partnerne vil arrangere en internasjonal begivenhet i den siste fasen av prosjektet.