Roemeens Italiaans Duits Turks Nederlands Noors Engels
HOOFDMENU
menu Home
 
 
 
BEZOEKERS
free counters

ECHOE – Erfgoededucatie, outdoor-educatie
november 2010 – oktober 2012

Lijst werkpakketten en korte beschrijving

WP1 - Projectmanagement - omvat alle activiteiten die te maken hebben met projectmanagement: definitie op het niveau van het consortium over de projectkalender, de activiteiten en resultaten op basis van het projectvoorstel, de definitie van een intern monitoring + rapporteringssysteem.

WP2 – Onderzoek van trainingsnoden – heeft als rol om vanaf het begin de projectdeelname van de doelgroepen  te verzekeren en hun noden te identificeren in termen van informatie en vaardigheden in relatie tot de voorgestelde projectaanpak.  Het onderzoek wordt gevoerd door iedere partner op regionaal of lokaal niveau. Bij wijze van algemene aanpak zoeken partners naar mogelijkheden om openluchtactiviteiten te organiseren hierbij ook rekening houdend met het cultureel erfgoed. Zij benaderen hiervoor organisaties actief in die regio’s.

WP3 – ECHOE bijdrage aan leerresultaten. Partners onderzoeken de verschillende dimensies die de integratie van erfgoed- en outdoor-educatie kan bieden voor het volwassenenonderwijsveld.  Er wordt rekening gehouden met aspecten zoals sociale integratie en communicatievoordelen voor de cursisten uit het volwassenenonderwijs, het leren over het behoud van natuurlijke en culturele sites, de ontwikkeling  van sleutelcompetenties zoals leren leren, probleemoplossing en zelfvertrouwen, het promoten van een gezonde levensstijl voor alle categorieën volwassenen, mogelijkheden om dit soort activiteiten te integreren in programma’s uit het beroeps- en/of hoger-onderwijsveld, bewustwording promoten rond duurzame ontwikkeling en het leren over de bebouwde en natuurlijke omgeving.

WP4 – ECHOE voor cursisten en trainers uit het volwassenenonderwijs – is gericht op twee heel belangrijke zaken: welke specifieke  kennis en vaardigheden hebben trainers nodig om programma’s te ontwikkelen en uit te voeren die erfgoed- en outdoor-educatie integreren? Wat zijn de specifieke beschouwingen voor de verschillende types cursisten en wat moeten trainers en de verstrekkers van deze diensten weten om zulke educatieve programma’s te kunnen aanbieden?  Partners zullen een corpus aan informatie, aanbevelingen en richtlijnen ontwikkelen die beantwoorden aan de vragen hierboven gesteld.

WP5 – Testen van materialen – gebruikt de materialen die worden ontwikkeld als onderdeel van WP3 en 4. Deze materialen worden gepresenteerd naar de doelgroepen in het kader van lokale workshops, gedurende 2 dagen. De eerste dag wordt toegeschreven aan de presentatie van materialen uitgewerkt door partners en de tweede dag wordt opgevat als een creatieve workshop, waaraan deelnemers zullen bijdragen met hun ideeën en mogelijke programma’s voorstellen over erfgoed en outdoor-educatie in hun lokale context.       

WP6 – Interne verzekering van kwaliteit – beoogt de kwaliteit van het projectmanagement, van de consortiumsamenwerking en –communicatie, van de betrokkenheid van de doelgroepen, van educatieve outputs en ook van de exploitatie en valorisatiemaatregelen van het project.

WP7 – Promotie van ECHOE – heeft als doelstelling om het ECHOE-project te presenteren naar de doelgroepen – de aanpak, de doelstellingen en de activiteiten en een bewustwording te creëren ten aanzien van de integratie van erfgoed- en outdoor-educatie ten voordele van de cursisten uit het volwassenenonderwijs. Het belangrijkste instrument voor de promotie is de ECHOE-website.   

WP8 – disseminatie en exploitatie. Een krachtig instrument voor de disseminatie van projectresultaten wordt de publicatie van het Resourceboek over erfgoed en outdoor-educatie, dat de resultaten van WP2, 3, 4 en 5 verzamelt. De partners organiseren een internationaal evenement in het laatste deel van het project.